Úvod

Prečo vznikli tieto web stránky?
Aký je ich účel a cieľ?
Pre koho sú tieto web stránky?

Teda sme/ste na tieto net stránky potenciálne pozitívne naladení….

Na začiatku si dovoľujeme Vás všetkých čitateľov našej net stránky informovať, že všetky tú zverejnené návrhy, môžu byť mylné! My sami nevieme, a nie sme si istí, či sa nemýlime. Na textoch a programoch zverejnených na týchto net stránkach pracovalo a bude pracovať vždy veľa ľudí. Však na Slovensku sa hovorí „Viac hláv, viac rozumu.“
Ale aj tak my všetci, ktorí sme na tých textoch pracovali a aj my všetci členovia nášho OZ vieme, musíme si to neustále uvedomovať, že sa môžeme mýliť…
Preto všetci čitatelia nás chápte, ako hľadačov duchovnej pravdy o vesmíre a ľudstve. A že nie sme žiadni fanatici, ale radi zmeníme naše duchovné názory, ak sa naše súčasné predstavy ukážu ako omyly.

Súčasná demokracia Západného typu je žiaľ totálny omyl. Demokracia sklamala po všetkých stránkach. Slobodná tržná ekonomika bez riadenia a regulácie je doslova KATASTROFA! A tým nie je myslená len ekonomická a sociálna stránka tohto typu ekonomiky. Západný humanizmus, hovorí, že každý človek je nekonečne cenný, je zjavný omyl. A tiež tento „humanizmus“ pod falošnou zámienkou tzv. rodovej rovnosti zámerne vyzdvihuje zvrátené hnutia a filozofie (BLM, LGBT). Ďalej presadzovanie pokrivených Západných ľudských práv bez dodržiavania dopredu určených „ľudských povinností“ je zásadný filozofický a mysliteľský omyl! …. Predsa ak niekto nedodržuje „základné ľudské povinnosti“, ako pracovať, vzdelávať sa, neklamať, nekradnúť…pomáhať slabším…, nemôže mať ani žiadne ľudské práva! Tieto ich Západné ľudské práva sú očividná snaha o zničenie Slovanov a potom i ostatnej bielej rasy… Teda Západná civilizácia so všetkými ich „technologickými“ výdobytkami sa ukázala ako „smrteľný“ omyl. Západná civilizácia, ktorá sa formovala najmä za posledných 500 rokov, sa snaží všetkými spôsobmi zničiť nás Slovanov – náš spôsob myslenia a teda života. Prečo? Pretože Západná civilizácia sa za tých zhruba 500 rokov sa nevyhnutne ocitla v úpadku a ich degenerácia a degradácia sa už len výrazne zrýchľuje. Pozrite sa na ich 150 pohlaví, klimatických šialencov, bláznivý multikulturalizmus , umelé pandémie a neustále vojny a sankcie, mediálne manipulácie, všadeprítomnú a už ani nezakrývanú korupciu – tento systém Západnej civilizácie nikdy nebude fungovať.
Rozdiel medzi Západnou a Slovanskou civilizáciu je priepastný. Súčasná situácia smeruje ku historickému stretu týchto dnes jednoznačne protichodných pohľadov. Víťazom sa stane ten, kto dokáže prebudiť v Človekovi jeho „duchovný“ potenciál a zachrániť tak ľudstvo od sebazničenia.

Akí sú Západní ľudia? Oni veľmi dobre vedia, že nás Slovákov vykorisťujú a majú nás za kolóniu. Západ koristil posledných 1000 rokov a koristí ďalej po celej planéte. Ale uvedomme si, že to nie sú len ich vlády v Západných štátoch. To sú masy ľudí, ktorí vedia, že žijú z práce iných národov a štátov. Kradnutie a klamstvo sú Západnou kultúrou tolerované a vnímané ako štandard . Individualizmus a sebectvo sú prezentované a vnímané ako správne a úplne normálne. My Slovania máme iný „svet“. Sme kolektivistickí, sme viac morálni, klamstvo odsudzujeme, neokrádame iných (nikdy sme nemali žiadne kolónie), máme sklon pomáhať slabším… Mnohí si pamätáte ako ZSSR pomáhal rozvojovým štátom po celej planéte? A čo z toho náš Ruský Slovanský bratský národ mal? Je geneticky dokázané, že my Slováci sme najstaršie pôvodné autochtónne obyvateľstvo v Európe. Viac ako 95 % Slovákov, sme potomkovia predkov, ktorí na Slovensku žili už pred 8000 rokmi. Druhí po nás sú Walesania, starí asi len 4500 rokov. Nikdy nebolo preukázané žiadne sťahovanie národov. Celé dejiny Európy, Slovanov a Veľkej Tartárie boli sfalšované. Podrobnejšie o rozsiahlom falšovaní dejín napr. na web stránkach ruskej akadémii vied – www.chronologia.org. Z genetického hľadiska teda vyplýva, že Slovenčina – presnejšie pôvodná Staroslovienčina – je najstarší jazyk v Európe. Zo slovenčiny vznikli ďalšie jazyky Slovanov a aj ostatnej bielej rasy ako nemčina, angličtina, taliančina, španielčina… Naša genetika je potenciálne najkvalitnejšia na Zemi v post-potopnej dobe. Práve preto sme si my Slováci, potomkovia našich slávnych „svetlých“ predkov Slovienov i po 8000 rokov uchovali svoje jedinečné schopnosti. Zrejmé je to najmä pri porovnaní s dnes upadajúcim a zrýchlene „degenerujúcim“ Západom. Myslenie a následne aj používaný jazyk a genetika sú priamo a navzájom medzi sebou prepojené ! Preto najmä my Slováci, sme predurčení, aby sme zahájili „duchovnú“ a morálnu obrodu tých , ktorí rozmýšľajú podobne . My Slováci spolu s časťou prebúdzajúcich sa Slovanov sme po „morálnej i duchovnej“ stránke myslenia a teda budovania života pravdepodobne posledná záchrana pred „sebazničením“ všetkých ostatných rás na tejto planéte.
Pozrite na Západnú civilizáciu, ktorá odmietla „myslenie“ a „Ducha“ našich predkov Slovenov (Slovienov), ako len za cca 500 rokov totálne zdegenerovali. Myslenie, teda aj používaný jazyk, a aj genetika sú priamo a navzájom medzi sebou závislé! Preto si myslíme, že my Slováci, sme predurčení, aby sme zahájili „duchovnú“ a morálnu likvidáciu Západnej civilizácie. My Slováci sme po „morálnej“ stránke myslenia a teda budovania života už možno posledná záchrana pred „sebazničením“ všetkých ostatných rás na tejto planéte.

My Slováci, potomkovia slávnych Slovenov (Slovienov), zahajujeme obnovu Slovanskej civilizácie najskôr na Slovensku. Pretože my Slováci na to máme duchovne a aj geneticky najväčšie predpoklady!!… Nezaoberajme sa susednými štátmi… Oni nás budú postupne, tak ako sa budú prebúdzať, všetci nasledovať… Bude to pre nich logická a prirodzená voľba. Postupne sa budú pridávať i ďalšie Slovanské národy, zmeny môžu byť i v relatívne krátkom čase a to skokovo.

Ale musíme vedieť, že potomkovia „slávnych“ Slovenov (Slovienov) sú aj súčasní Maďari a Rumuni. Len sa stalo to, že pseudo-Maďarov Vatikán vytvoril umelo vytvorenou Maďarčinou z Turečtiny a našim Karpatským Rumunov zasa Vatikán vymyslel umelý jazyk z latinčiny. Oni, pseudo–Maďari a aj Rumuni, sa musia duchovne vrátiť k svojim predkom!! Sú Sloveni (Slovieni)…. Pomáhajme im „duchovne“, ako môžeme, aby sa vrátili „myslením“ ku svojim koreňom! Rovnako oni tiež aj Karpatskí Ukrajinci boli tí, ktorí spolu s našimi predkami zničili Rímsku ríšu!! …. Sme svoji…. Pocit menejcennosti je nám umelo a vytrvalo už stáročia podsúvaný! To Satan nám toto nahovára. To Vatikán Vám hovorí, že musíte mať strach z ich Biblického boha. Nie…! Biblia je sfalšovaná!!… Naša pôvodná stará viera Slovenov, rovnako i naše písomníctvo, tu boli tisíce rokov pred Vatikánskym falošným kresťanstvom. My Slováci sa vraciame späť ku naším koreňom, ku pôvodnej duchovnosti našich predkov. Naši predkovia vyznávali „DUCHa“, teda energiu – ktorá by sa dala pomenovať ako „myseľ Boha“. A oni vedeli, že táto „energia“ je prítomná vo všetkom … vo hviezdach, v kameni, rastline, zvieratách, človeku, mimozemšťanoch… Kvantová mechanika a aj teória geniálneho Západného mysliteľa C.G. Junga (v jeho teórii o „synchronicite“) dokonale dokazujú existenciu „Ducha“, teda „mysli Boha“ v tomto vesmíre, v tejto dimenzii.
My Slováci konečne odhaľujeme náboženstvo – duchovnosť – našich predkov. Týmto konečne zahajujeme likvidáciu Vatikánskeho úmyselne sfalšovaného kresťanstva..

Táto web stránka prináša prvé základné informácie, ako sa má zmeniť organizácia nášho štátu Slovákov, aký nový politický systém sa má zaviesť, ktorý bude v súlade so základnými zákonmi tohto vesmíru. Nezaoberajme sa zahraničím, ktoré sa zatiaľ uberá svojou cestou. Všetko musíme vyriešiť najskôr my tu na Slovensku. Nikto iný na Zemi to nedokáže!! Obavy a pochybnosti sú bezpredmetné. My Slováci, potomkovia Slávnych Slovenov (Slovienov), sme toho schopní. A tak to i urobíme!!

Duchovným „Obrodením“ a potom aj „Zjednotením“ nás Slovanov sa myslí, napojenie sa na duše našich predkov Slovanov. Avšak „Zjednotenie“ Slovanov nie je možné, dokiaľ nedôjde najskôr k duchovnému obrodeniu!!….. Zbytočne sa budeme snažiť o zjednotenie Slovanov Poliakov, Ukrajincov, Rusov…, ak sú ovládaní Bibliou a Vatikánskym Satanizmom. Preto najskôr musí dôjsť k „duchovnému obrodeniu“ a až potom sa môže začať zjednocovanie Slovanov!
Dňa 23.9.2023 v Ružomberku boli schválené základné strategické dokumenty v „duchu“ Slovanstva a myslenia našich predkov:

Nová Ústava
Prihláška do BRICS
Založenie „Slovanskej Svetovej Organizácie Národov“, ako konkurencia súčasnej Západnej sionistickej zločineckej OSN

Predtým bol v Ružomberku dňa 18.júna 2023 schválený dôležitý dokument „Slovenský národný plán záchrany“ (SNPZ). V Ružomberku podpísalo tento dôležitý „strategický“ dokument pre Slovensko 95 subjektov.

A práve na základe tohto „strategického“ dokumentu SNPZ pre Slovensko a Prílohy k tomuto dokumentu, vznikli všetky vyššie uvádzané nové strategické dokumenty : Nová Ústava SR, Prihláška do BRICS, nová „Slovanská Svetová Organizácia Národov“.