BRICS

PREAMBULA

My, Slovenský národ, sme v súčasnosti okupovaní v tomto štáte „Slovenská republika“ od r. 1989 Západnými sionistickými kolonialistami s ich mocenskými inštitúciami, ako je Európska únia, NATO, ….. Vatikán, … mimovládne organizácie financované zo zahraničia a aj zo zdrojov štátneho rozpočtu…. A falšovaním volieb sú dosadzované na Slovensku Západné sionisticko-Vatikánske vlády koloniálnych miestodržiteľov … My Slováci sme vykorisťovaní Západom, USA, Sionistami a Vatikánom rovnako, ako štáty v Afrike!!! Všetky parlamentné a prezidentské voľby na Slovensku od pádu Mečiara, boli sfalšované USA ambasádou a ich CIA pobočkou na Slovensku, firmou ESET, prípadne aj nejakými inými (napr. Izraelskými) falšovateľskými softvérovými firmami. Všetky elektronické konečné sčítania hlasov boli sfalšované falšovateľskými softvérmi na Slovenskom štatistickom úrade. A USA ambasádou boli totálne a doslova nehorázne sfalšované už aj posledné komunálne a župné voľby z r.2022! Všade si táto mafiánska USA ambasáda a ich zločinci na Slovensku dosadzujú svoje „koloniálne“ mocenské zastúpenie…. Celý mocenský systém, ako polícia, prokuratúra, tajné služby, súdy… nereaguje na všetko toto falšovanie volieb. Je teda evidentné, že všade sú už dosadení títo zločinci a sluhovia USA a sionistov. Pritom dôkazy o totálnom sfalšovaní napr. posledných komunálnych a župných volieb sú kolosálne! … Tak si predstavte, aká je reálna právna situácia na Slovensku…. Tu neplatí absolútne žiadne právo!!
Som si istý, že v Afrike majú právo na nekonečne vyššej morálne úrovni, ako na území „Kolónia Slovensko“…. v EU!! Všade si tieto „koloniálne“ Západné zločinecké sily dosadzujú svojim mocenským miestodržiteľov proti nám Slovákom. Všeobecne sa vie, že títo zločinci na Slovensku sú hlavne genetiky Chazarskej, ako je napr. aj prezidentka Čaputová, ktorá je tiež turkickej genetiky, teda je Chazarka a nie je Slovenka!!
Dokázať sfalšovanie všetkých volieb na Slovensku sa dá ľahko. Všetky „Okrskové zápisnice“ z každých volieb sú archivované. Takže je jednoduché tieto „Zápisnice“ vybrať z archívu a opäť to spočítať ručne… Sme si istí, my ľud Slovenskí, že sa jasne takto dokáže, ako doslova totálne nehorázne boli sfalšované všetky tieto „demokratické“ voľby proti Slovenskému národu. A ak sa náhodou tieto „Zápisnice“ pred verejným ručným sčítaním stratia, alebo nejakou „nešťastnou“ náhodou zničia, tak to bude jasný dôkaz toho, že máme pravdu! Že tie svine sionistické židovské sfalšovali všetky voľby na Slovensku od „pádu Mečiara“….
Mečiar sa po r. 1989 nedokázal brániť zrade „mocenských elít“ v tom čase v ZSSR!! My Slováci sme malý národ, je nás len cca 5 miliónov, ak odpočítame Cigánov. Neboli sme schopní a stále nie sme schopní, sa brániť agresii Západnej Duchovne zdegenerovanej zločineckej civilizácii. Pritom je geneticky dokázané, že my Slováci sme min. z 95 % (ak odpočítame Cigánov) potomkovia predkov, ktorí na Slovensku žili už pred 8000 rokmi. My Slováci sme najstaršie pôvodné autochtónne obyvateľstvo v Európe. Slovenčina je najstarší jazyk v Európe. Opakujeme len, že to je geneticky dokázané a teda to nie sú žiadne sfalšované Vatikánske dokumenty. A ďalej, Vinčanské písmo z Podunajska je staré 7500 rokov a je teda pravdepodobne najstaršie písmo súčasnej ľudskej civilizácie v postPotopnej dobe….

Sme žijúci národ, z ktorého pravdepodobne vznikla celá Európska civilizácia bielej rasy. Tak sa jasne javí na základe posledných genetických výskumov.
A asi preto sa celý Sionistický Západ rozhodol nás zničiť? V našom štáte sú na mocenských pozíciách všade sionistickí židovskí zločinci a ich „koloniálni miestodržitelia“… Všetky politické strany, ktorým je umožnené sa dostať do parlamentu, sú doslova sionistické a nepriateľské nám Slovákom!!
Je evidentné, že súčasná „demokratická – teda sionistická“ Slovenská republika je zločinecká organizácia na koristenie, koloniálnu všeobecnú nadvládu a zničenie nášho Slovenského národa!!
My Slováci – ľud – v súčasnej „Slovenskej republike“ nemáme žiadne zastupiteľské úrady a mocenské posty, ktoré by zastupovali záujmy nás Slovákov!! Sú to všetko sionistické a iné mafiánske mocenské „demokratické“ organizácie, ktoré nás vykorisťujú ešte viac ako štáty a národy v Afrike!!
My Slováci na Slovensku sme určite na horšej úrovni štátnej svojprávnosti, ako väčšina Afrických štátov (ale aj latinsko-amerických štátov, Ázijských štátov), pretože Africké štáty na „Duchovnej úrovni“ neuznávajú „degeneratívnu“ demokraciu a tak na mocenské pozície v Afrických štátov sa dostávajú na princípe „Duchovnej hierarchie“ väčšinou schopní muži! To však v degenerovanej demokracii – aj LGBTI degenerácie – v EU nie je možné a na mocenských postoch na Slovensku sú v súčasnosti už skoro všetko degeni a zločinci… Dosadení tam USA ambasádou a Západom a ich sionistickými zločincami na mocenských postoch.

Žiadosť o prijatie do BRICS

Túto žiadosť o prijatie do BRICS podávame my Slováci, ľud Slovenskí, z okupovanej Slovenskej republiky. My, naše Občianske združenie a ostané nezávislé organizácie, neplatené zo štátnych zdrojov, sme skutočne jediní reálni zástupcovia Slovenského národa, Slovenského ľudu. Súčasná „demokratická“ Slovenská republika, ako sme vysvetlili vyššie, nie je zástupca Slovenského národa, Slovenského ľudu!!!
Skutočným, teda Duchovným, zástupcom Slovenského národa a potom v budúcnosti aj „obnovenej Slovenskej republiky“ sme my, Slovenský ľud (nezviazaní v žiadnej sionistickej demokratickej politickej strane), ktorí podávame túto „Žiadosť o vstup do BRICS“.
Dôrazne požadujeme, aby ste nekomunikovali so súčasnou Vládou SR! Je to zločinecká a zradcovská vláda a táto vláda nezastupuje Slovenský národ! My Slováci sme štátotvorný národ a zásadne odmietame tiež, aby ste komunikovali s nejakými mimovládnymi organizáciami, Cigánmi a dokonca aj so zástupcami Maďarskej menšiny. Maďarská menšina sú geneticky Slováci, len Vatikán nás starých Slovenov rozdelil, ako teraz rozdelili Ruský národ a vytvorili umelý Ukrajinský jazyk a národ. Pred 300 rokmi sa nám „všetkým Slovenom“ hovorilo aj Uhri. To isté sa stalo v tom istom čase roku 1750 až 1800 n.l. nielen v Maďarsku, ale tiež aj v Rumunsku. V Maďarsku Vatikán a židia vytvorili umelý maďarský jazyk z Turečtiny a v Rumunsku z Latinčiny. Pritom sme geneticky ten istý národ – sme potomkovia Slovenov. Ale zmena jazyka, spôsobila aj zmenu myslenia a teda aj morálky. Pritom z jazyka Rumunských Valachov, ktorí sa prisťahovali na stredné Slovensko náš Slovenský národný buditeľ Ľudovit Štúr vytvoril spisovnú slovenčinu!! Chápete, ako nás sionistický židovský Vatikán Slovenov, Uhrov, rozdelil!? Preto, Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov a aj všetkých Slovanov! Vatikán je Západná sionistická Satanská mocenská zločinecká organizácia!!
My Slováci sme poslední Sloveni. My Slováci sme jediní jazykoví a žiaľ aj duchovní nasledovníci pôvodnej Slovanskej západnej genetiky. Týmto aj navrhujeme obnoviť Slovenskú pôvodnú duchovnosť, ktorá zahŕňa celkovo asi 90 miliónov súčasnej populácie v strednej Európe, od Balkánu, až po Bavorsko a bývalé NDR!! Hovoríme o genetike a nie o jazykoch. Našim konečným cieľom je obnoviť spoločný štát Západných Slovanov, teda Slovenov, teda Uhrov, na základe „Duchovnosti“ a teda aj jazyka, nás Slovákov, ktorí sme si poslední udržali jazyk našich spoločných predkov…. Slovenov.
Skupina BRICS nie je len hospodárske združenie. Každý štát v tomto združení má právo presadzovať svoje vlastné ekonomické záujmy a aj filozofické názory. My Slováci, teda pôvodní Sloveni, teda Slovenskí ľud, predkovia všetkých Slovanov a aj bielej rasy v Európe, ktorá vznikla genetickými poškodeniami z pôvodnej „genetiky“, preto máme duchovné právo – právo morálne – byť súčasťou BRICS….
Aby sme Vám všetkým rozprávali naše 8000 rokov staré životné – planetárne – skúsenosti.
Teda BRICS prijme za svojho „exkluzívneho“ člena Slovenský ľud, Slovenský národ (nie Slovenskú republiku), potomkov slávnych Slovenov, ktorí sú najstaršie pôvodné autochtónne obyvateľstvo v Európe a teda nikdy žiadne sťahovanie národov po páde Rímskej ríše nebolo!! Celé dejiny pred r. 1750 n.l. sú totálne sfalšované!!

Prečo BRICS musí urobiť výnimku

Súčasná planéta je rozdelená na Západ a Východ, na Sever a Juh. Teda na Zemi je veľa rôznych síl a záujmov… Narastá nielen chaos, ale hlavne agresivita a negatívna emocionálna energia. Vzniká nebezpečná situácia možnej svetovej atómovej vojny.
My Slovenský ľud a národ sme sa obrátili na BRICS, pretože si nevieme pomôcť. Naša morálka nám nepomáha… Pretože sme ekonomicky slabí, je nás málo…. Ale sme poslední „jazykoví“ a teda aj duchovní potomkova „Slávnej rasy Slovenov“, ktorá zničila Rímsku ríšu a Alexander Veľký a jeho armáda boli tiež Sloveni (nikdy žiadni piráti a zločinci Gréci?), Sparta v starom Grécku bola vysunutá vojenská posádka Slovenov – jednoznačné dôkazy sú ich duchovnosť na spojenie s vesmírom cez dlhé vlasy, potom ich rovnaké zbrane a vojenská taktika ako u Alexandra Veľkého… My Sloveni – nás 300 Sparťanov – sme odrazili 10 000 vojakov Perzie v Termopilách…. Žiadni piráti a „demokrati“ starí Gréci – tí by to nikdy nedokázali!
Ďalšia existencia tejto ľudskej poškodenej genetiky bude závislá už len od morálky! Existencia národa a aj ľudskej rasy bude závisieť len od ich morálky. My genetickí Sloveni máme pravdepodobne najvyššiu morálku medzi bielou rasou a aj najužšie spojenie s DUCHOM, preto si zaslúžime byť prijatí do BRICS, ako morálna a duchovná časť elity ľudstva, ktorá bude pracovať na záchrane tohto ľudského druhu.
Všeobecne sa vie, že slovenský jazyk je akési „esperanto“ medzi všetkými Slovanskými jazykmi. Je to preto, pretože všetky Slovanské jazyky a aj národy vznikli z prvotných našich predkov Slovenov. Aj Ruský Slovanský národ vznikol zo Slovenov. Zmena myslenia je hlavná vec v tejto dobe blížiacej sa atómovej apokalypsy. Pretože štáty BRICS musia vidieť, že Západná civilizácia je tak nebezpečne duchovne zdegenerovaná a nemorálna, že skutočne hrozí svetová atómová vojna!
Narastajú ekonomické problémy. A zhoršujúca ekonomika bude hlavný spúšťač svetovej atómovej vojny. Naši predkovia Sloveni vyznávali Ducha v symbole stromu (dvojramenná kríž a na Vianoce jedlička…) a dualitu a hierarchiu ako základné zákony tohto vesmíru. Náš dvojramenný kríž nemá nič spoločné s jednoduchým Vatikánskym krížom. Jednoduchý Vatikánsky kríž je symbol zavraždenia Ježiša Krista. Z týchto filozofických dôvodov významné trvalé zlepšovanie ekonomiky ide len cez morálku. Preto je absolútne nutné vytvoriť Duálne vyváženú ekonomiku medzi štátnou a tržnou ekonomikou. Samotná slobodná tržná ekonomika, bez duálneho vyvažovania a regulácie nás vedie určite do Apokalypsy a zničenia všetkej ľudskej civilizácie na tejto planéte. Opakujeme, že trvalý ekonomický progres a zlepšovanie je možné jedine pod kontrolou morálky a spojenia s DUCHOM vesmíru…. Také sú vedomosti našich starých predkov Slovenov.
Morálka a duchovnosť musí byť nad všetko! Ináč vládne chaos, negatívna energia, čo sa stupňuje a až to nakoniec nevyhnutne skončí kolapsom civilizácie a všeobecným zničením! Učte sa od nás Slovenov…. U nás na Slovenských dedinách, toto skoro každý intuitívne vie…
Každé zlepšenie morálky je vždy aj zlepšenie ekonomiky a efektívnosti daného štátu. Ak nemá byť ľudstvo zničené nemorálnosťou a chamtivosťou – negatívnou duševnou energiou – teda programovým samozničením, tak do ekonomických teórií sa musí zakomponovať naša Slovenská tisícročia overovaná duchovná skúsenosť a morálka!!
Na začiatku – Nová ekonomika musí byť duálne vyvážená medzi súkromným vlastníctvom a štátnym vlastníctvom. V štáte, kde prevláda súkromné vlastníctvo, tak prevláda zločinnosť a nemorálne myslenie.

Aký má byť postup BRICS v tomto neštandardnom prípade

Navrhujeme, že skupina BRICS prijme a zverejní túto našu žiadosť, ale sa k nej nevyjadrí… Nie je dôležité, či sa BRICS vyjadrí za rok?, alebo za 10 rokov! Hlavné je, aby táto naša Žiadosť bola zaregistrovaná, platná a zverejnená vo všetkých členských štátoch BRICS. Aby si to každý mohol prečítať, čo navrhujeme. Toto je strategicky absolútne najdôležitejšie, aby štáty BRICS pochopili, že zverejnenie tejto „revolučnej Prihlášky“ a teda odsúhlasením jej zverejnenia vo všetkých štátoch BRICS, sa tieto štáty pripájajú na stranu morálky a Ducha…. a za zachovania ľudského druhu na tejto planéte.
Preto navrhujeme, že BRICS vytvorí špeciálnu agendu „Prijatia národov“, ktorých súčasné štáty sú nepriateľské k BRICS.
A Slovenský národ bude natrvalo zapísaný ako prvý, ktorý vytvoril novú „duchovnú“ HODNOTU, teda že sa nejedná len o ekonomické vzťahy, ale aj o „myslenie“ a morálku! A my potomkovia Slovenov vieme, že morálka, teda morálne myslenie, je dôležitejšie ako hierarchicky podriadená hmota, teda primitívna materiálna ekonomika. Že morálka (teda Duch) musí byť nadradená nad materiálnou ekonomikou!!
To sme my Slováci, teda Sloveni, ľud Slovenskí – to nie je súčasná Slovenská republika v r. 2023.

Kolosálne kladné dôsledky prijatia Slovenského ľudu (národa) do BRICS na celú planétu Zem a ľudský druh

Tento krok zo strany BRICS bude neočakávaný a tiež šokujúci pre nepriateľov BRICS….
Medzi štátmi BRICS sú rôzne rozpory a iné záujmy. Avšak štáty BRICS musíte držať spolu proti zločineckému a Duchovne zdegenerovanému Západu. Západná Satanská civilizácia – civilizácia otrokárskeho myslenia a dejín klamstva a zlodejstva – musí byť zničená!! Avšak nemyslíme tým nejaké násilné zničenie. (My Slováci sme v Európe určite najmierumilovnejší národ). Západná civilizácia sa sama zničí – teda transformuje a zanikne. Tieto sily Vatikánske a sionistické môžu úmyselne spôsobiť aj občianske vojny v týchto štátoch Západnej civilizácie.
Ale toto nechceme…. My Sloveni sme duchovne založení a preto vždy navrhujeme „duchovné“ riešenia problémov… Pomáhajme týmto štátom Západnej civilizácie informáciami a „duchovnou“ pomocou. Aby zabíjanie a ničenie bolo čo najmenšie. Ale ľud Západu musí zmeniť svoje myslenie!…. Už nikdy žiadne vykorisťovanie a ich kolónie!
Ale toto je pre súčasnú Západnú civilizáciu teraz neuskutočniteľné myslenie ich obyvateľstva. Celé obyvateľstvo Západu (možno až 99 %) sú myslením „kolonialisti“ a teda doslova zločinci…. Oni vedia, že si dobre žijú na úkor ich kolónií, ako je napr. aj Slovensko. Preto v súčasnosti tieto štáty treba izolovať od ostatného Sveta… Západ má dobre vykročené k samo-zničeniu už asi 100 rokov. Súčasný Západ skutočne absolútne neuznáva nejakú morálku… Pre Západnú civilizáciu je morálka nič! Preto ich treba izolovať od nás ostatných normálnych a duchovných.
Jediná cesta, ako oslobodiť Zem od tejto Satanovej mysli, je zaviesť morálku na vyššiu úroveň ako akékoľvek zákony! Preto my Slováci, potomkovia 8000 rokov starých Slovenov (Uhrov) dúfame, že nám uveríte a že Vy v BRICS sa nenecháte oklamať Západom. A nebudete sa hašteriť medzi sebou a zbytočne a neadekvátne sa snažiť o svoju dominanciu medzi sebou. Silnejší musí podporovať slabšieho!! To je základ „duchovnosti“ nás Slovenov!! Prijmite 8 tisícročné skúsenosti nás Slovenov! Musíte si pomáhať a hlavne silnejší musia pomáhať slabším v BRICS a tak sa podporovať. Toto je základný zákon, ako funguje DUCH! Ak neuveríte tomuto princípu, ako funguje DUCH, nám 8000 rokov starým vesmírnym skúsenostiam, tak to bude obrovský problém pre BRICS!
Len tak zosilníte a vydržíte tlak Satanského sionistického Západu a Vatikánu!
Ináč Vás a aj nás Slovákov Satanský Západ zničí!!
Podľa nás budú dôsledky tohto filozofického a morálneho činu skupiny BRICS vo vzťahu k Slovenskému ľudu, Slovenskému národu, kolosálne…
Žiadny zločinecký štátny režim si odrazu nebude istý svojou pozíciou… Pretože ľud a národ má svojho vlastného Ducha. A tak títo „vrcholoví“ zločinci budú postupne strácať svoje mocenské pozície.
Pretože sila Ducha ľudu a národov skutočne môže vyvolať „Svetovú atómovú vojnu“, ktorú však ani títo zločinci neprežijú! Je to teraz žiaľ paradoxné, ale je to skutočne tak…. Práve emotívna neadekvátna reakcia ľudu, širokých más mnohých národov, môže zákonite a nevyhnutne viesť s poslednej svetovej atómovej vojne! …. Preto treba minimalizovať emócie! My potomkovia Slovenov vieme, ako to funguje a že Zákony Ducha sú strašné….
Na Zemi bolo už viac svetových atómových vojen (ako dokazuje napr. aj Indická mytológia), ktoré spôsobili zničenie danej civilizácie a rasy.

Preto my ľud Slovenskí dúfame, že sa predpovedaná Svetová atómová vojna v r. 2025 nebude konať…… Však musíte vedieť, že mnohí veštci predpovedajú, že totálne smrteľná svetová atómová vojna má vypuknúť na konci leta r. 2025 ……… v Sýrii?
Myslenie más ľudí, ich spojenie s Duchom a morálka nás všetkých rozhodne, či táto zničujúca atómová vojna bude v r. 2025, 2026, 2027….. alebo nebude ani za 1000 rokov… A budúcnosť môžete v súčasnosti významne ovplyvniť a/alebo zmeniť práve Vy, štáty BRICS aj tým, že prijmete za „exkluzívneho člena“ BRICS Slovenský ľud a Duchovnosť Slovenov starej 8000 rokov. Ale NIKDY nie zločinecký demokratický Západný EU a NATO štát – Slovenskú republiku. Toto bude obrovský duchovný a morálny počin, ktorý určite významne DUCHOVNE posilní BRICS a morálku na Zemi.
My Slováci, potomkovia Slovenov, vieme, čo je to DUCH!
Je veľmi pravdepodobné, že po prijatí do BRICS Slovenského ľudu, ako sa toto zverejní, tak nastane masová snaha rôznych národov sa oslobodiť spod Západného otroctva. Využite v BRICS túto „duchovnú“ silu a prijmite k sebe všetky národy, všetok ľud, ktorí sú vykorisťovaní Západnou sionistickou Vatikánskou civilizáciou.
Ďakujeme my Slováci, za našu záchranu a aj za to, že ste múdri v BRICS a odmietate sa samo-zničiť v „dopredu naplánovanej“ svetovej atómovej vojne.

Historické DUCHOVNÉ súvislosti.
Rímska ríša bola zničená Slovenskými kniežatstvami z oblasti Karpatska a Podunajska. Nikdy nebolo žiadne sťahovanie národov… Vatikánsky sionistický podvod!! Teda Huni, Ostrogóti, Vizigóti, Vandali, Góti, Markomani, Kvádi … všetko to boli Slovenské kniežatstvá z oblasti Karpatska a Podunajska. A najväčší bojovníci aj v tých časoch boli Sloveni z oblasti východných Karpát… z oblasti Haliče… A Slovensko bolo aj v tom čase „ideologické a Duchovné “ centrum odporu proti Rímskej ríši…
A tak sa stane aj teraz. Nová „duchovná revolúcia“ – definitívne zničenie Západnej civilizácie – v myslení vypukne opäť od nás Slovenov, teda nás genetických potomkov Slovenov a našej duchovnosti a morálky.
Preto ak nás Slovákov napriek tejto filozofickej analýze a argumentácii – ako funguje Duch a vesmír – neprijmete do BRICS – tak príprava svetovej atómovej vojny sa výrazne urýchli a rozbehne… A v určitom štádiu tú svetovú atómovú vojnu už nezastaví ani Čína, ani USA, ani Rusko… to bude koniec!! Sily Satana Vatikánskeho sa budú smiať.