Nová Ústava

Momentálne na texte Novej Ústavy sa intenzívne pracuje a
čoskoro bude k dispozícií.